Boekhoudbundel
 

Tarief inkomstenbelasting 2016

Tarief inkomstenbelasting 2015

Het tarief voor de inkomstenbelasting voor 2016 is bekend. 

Er zijn verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn er drie boxen met voor elke box een eigen tarief:

Wijzigen tarieven boxen:

  • Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang:
    De tijdelijke verlaging van 25% naar 22% (als het inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger was dan € 250.000) is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Het tarief is nu weer 25% voor het gehele inkomen uit aanmerkelijk belang.
  • Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen:
    Het tarief voor deze box blijft ongewijzigd. Over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaal je nog steeds 30% belasting.

Overige wijzigingen

  • De arbeidskorting voor lagere inkomens wordt in 2016 verhoogd naar maximaal € 3.103. Voor hogere inkomens wordt de arbeidskorting verder afgebouwd. Vanaf 1 januari 2016 wordt de arbeidskorting verminderd met 4% van het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking als dit inkomen meer is dan € 34.015 per jaar, maar niet meer is dan € 111.590. De arbeidskorting is € 0 als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 111.590. Deze bedragen gelden voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn. Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn, is de arbeidskorting maximaal € 1.585 en na afbouw minimaal € 0.
  • De algemene heffingskorting wordt verder afgebouwd. Vanaf 1 januari 2016 wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met 4,822% van het inkomen uit werk en woning, als dit inkomen € 19.922 of meer is per jaar, maar niet meer dan € 66.417. Voor 2016 is de algemene heffingskorting maximaal € 2.242 en minimaal € 0. Deze cijfers gelden voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn. Als de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, is de heffingskorting maximaal € 1.145 en na afbouw minimaal € 0.
  • Je krijgt de werkbonus als je geboren bent in 1953 of 1952. Per 1 januari 2015 mag je de werkbonus toepassen als een werknemer, op 31 december 2015, 63 jaar of ouder was. De voorgaande jaren was dat al vanaf 60 jaar. De overige voorwaarden zijn gelijk gebleven.

Hieronder vind je een overzicht van de tarieven inkomstenbelasting 2016.

Jonger dan 65 jaar

Belastbaar inkomen
meer dan

Maar niet meer
dan

Belastingtarief

Tarief premie
volksverzekering

Totaal tarief

Heffing over totaal
van de schijven

-

€ 19.922

8,4%

28,15%

36,55%

7.281

€ 19.923

€ 33.715

12,25 %

28,15%

40,4%

12.853

€ 33.716

€ 66.421

40,4 %

-

40,4%

26.066

€ 66.422

-

52%

-

52%


Premiepercentages volksverzekeringen

AOW

17,90%

ANW

0,60%

WLZ *

9,65%

Totaal

28,15%

* De AWBZ is vervangen door de WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Ouder dan 65 jaar maar geboren vóór 1 januari 1946

Belastbaar inkomen
meer dan

Maar niet meer
dan

Belastingtarief

Tarief premie
volksverzekering

Totaal tarief

Heffing over totaal
van de schijven

-

€ 19.922

8,4%

10,25%

18,65%

3.715

€ 19.923

€ 33.715

12,25 %

10,25%

22,25%

6.888

€ 33.716

€ 66.421

40,4 %

-

40,15%

19.975

€ 66.422

-

52%

-

52%

 -

Ouder dan 65 jaar maar geboren ná 1 januari 1946

Belastbaar inkomen
meer dan

Maar niet meer
dan

Belastingtarief

Tarief premie
volksverzekering

Totaal tarief

Heffing over totaal
van de schijven

-

€ 19.822

8,35 %

10,25%

18,65%

3.686

€ 19.822

€ 33.589

13,85 %

10,25%

22,25%

7.004

€ 33.589

€ 66.421

42 %

-

40,15%

17.082

€ 66.422

-

52 %

-

52%

 -

Bron: de Belastingdienst